DERİ ENFEKSİYONU

Tedavi edilmezse çok tehlikeli sonuçlar olabilmektedir. - 11.07.2019

DERİ ENFEKSİYONLARI

- Kedi ve köpeklerde yüzeysel piyoderma genellikle Staphylococcus intermedius’tan ileri gelir. Piyoderma daime sekonder bakteriler ile (gram negatif) komplike olur.

Kedilerde apse ve piyoderma oluşumu ender değildir. Genellikle bu vakalarda Pasteurolle multocida (gram negatif bakteriler ile komplike) izole edilmektdir.

Zeytinburnu Cevizlibağ Veteriner Kliniği

Kedilerde apse punksiyon yapılıp drene edildikten sonra en uygun antiboyotik seçimi yapılarak uygulaması yapılır.